Team Drake Blog:

Myter om Frankrike

Av Siren Drake

Vi kommenterer 5 myter om franskmenn og hvordan det er å gjøre business i Frankrike

Myte nr 5: Franskmenn er ikke lette å samarbeide med

FEIL, dette er ikke riktig!

FEIL

Påstanden kan ikke stå uimotsagt!
her er noen råd til deg for å komme rundt en slik feiltolking:

  1. Bygg et team
  2. Se hver enkelt, ikke bare gruppen, alle er vi forskjellige
  3. Bygg nettverk

«Finn premissleverandørene og sørg for å bli godt kjent – da når du målet «

Noen råd for å komme videre:

4.  Bygg allianser, både innad i gruppen, men også i omgivelsene rundt dere.

5. Finn ut hvem som er premiss-leverandører for prosjektet

6. Ta kontakt, bli kjent, forklar hva målet for prosjektet er

 

5.  Sørg for å få til en god stemning i teamet, hjelp deltagerne til å mestre oppgavene

6.  Bruk tid – kom til en konsensus/enighet FØR du investerer for mye penger.

Lykke til!

Kilder: Ledernytt, egne erfaringer

Legg igjen en kommentar