Hyperloop is the future transportation

Team Drake Blog: Hyperloop TT The Future is now! By Siren Drake Hyperloop Transportation Technologies Ever heard of the Hyperloop? The next thing in future transportation of goods and humans with the speed of lightning (almost) ? Some inventive engineers came up with a disrupting way of organize our future…

0 Kommentarer

Station F World’s largest Startup Hub

Team Drake Blog: STATION F The World’s biggest Startup Campus By Siren Drake Station F It’s New, it’s Big, it has everything you could dream of, and it is in Paris!   Station F is the World's largest Startup Hub so far.In the 13th arr, not far from Gare Austerlitz and…

0 Kommentarer

Design og bedriftsledelse

Team Drake Blog: Hva er god design for en bedriftleder? By Siren Drake Begrepet design kan defineres slik:"  Designdisiplinen er en bevisst og skapende aktivitet som innebærer å forene teknologi og/eller materiale med en sosial dimensjon i den hensikt å hjelpe, tilfredsstille eller modifisere menneskelig adferd. "   Kilde:  Defining Design,…

0 Kommentarer

Seig og utholdende

Team Drake Blog: Seig og utholdende En Gründer forteller By Siren Drake "Seig og utholdendeNye bedrifter oppstår som en følge av mye og hardt arbeid, sterk vilje og en utholdenhet som ikke alle har. " SeigSkal du få til noe må du ville. Du må ville så inni hampen sterkt at du henger…

0 Kommentarer