Villa LØKKA -Blogg

Byggeregler i Frankrike

Hva du må vite for å bygge

Av: Siren Drake

 «På en gul Post-It lapp i vinduet stod det:  Tomt ledig .

Byggesøknad

Hvordan fungerer det i Frankrike

Systemet i Norge og Frankrike er ikke så veldig ulikt.
Byggeregler i Frankrike er ikke så veldig ulike dem i Norge.  

For å få tillatelse til å føre opp et hus, må det utarbeides en byggesøknad, eller Permis de Construire – PC. En viktig forkortelse som vi skulle bli godt kjent med.  Det er Plan og Bygningsetaten i kommunen som behandler søknaden og man må følge de lokale reguleringsbestemmelsene, den såkalte PLU’en – en annen viktig forkortelse (Plan Local d’Urbanisme).  Behandlingstiden er maks tre måneder etterfulgt av to måneds frist for naboene til å komme med innsigelser.

Revisjon av reguleringsbestemmelsene i 2018

Tilrettelegging av tomten

Før byggesøknaden kan behandles må tomten være klargjort med oppkobling mot vann, elektrisitet, avløp og telefon. Viabilisering, eller ”livgivning” heter det på fransk. Offentlig kloakknett må brukes, ellers må huset anlegge egen septiktank. Påkobling til offentlig strøm og vann-nett er obligatorisk og det sammen er påkobling til telefon. Gass er tilgjengelig inne i sentrum, men ikke på vår tomt. Vi vil prøve å få en egen gasstank til peis og koketopp.

Selgeren administrerer arbeidet med viabiliseringen.

Før dette kan starte må stykket måles opp og grensene markeres av en Géometre/Oppmåler.  Arbeidene må være gjennomført før vi kan få lov å kjøpe tomten.

I ventetiden er det ikke lov å røre noe på tomten, men planleggingen kunne begynne.

Tomten ligger på Løkka

Vil du lese mer om tomten vår, kan du klikke her:
Tomten ligger på Løkka

Vi har valgt en norsk hovedarkitekt og en fransk samarbeidende arkikt som hjelper oss med formalitetene. Les om dem her: Valg av arkitekt

Vil du vite mer om Konseptet, eller hvordan Utforming av huset blir, kan du følge lenkene i teksten.

Velg mellom disse kategoriene:

CARBONNE Center, Haute Garonne

Tomten ligger på Løkka
Tomten på Løkka, sett mot syd

Legg igjen en kommentar