Station F World’s largest Startup Hub

Team Drake Blog: STATION F The World’s biggest Startup Campus By Siren Drake Station F It’s New, it’s Big, it has everything you could dream of, and it is in Paris!   Station F is the World's largest Startup Hub so far.In the 13th arr, not far from Gare Austerlitz and…

0 Kommentarer

Design og bedriftsledelse

Team Drake Blog: Hva er god design for en bedriftleder? By Siren Drake Begrepet design kan defineres slik:"  Designdisiplinen er en bevisst og skapende aktivitet som innebærer å forene teknologi og/eller materiale med en sosial dimensjon i den hensikt å hjelpe, tilfredsstille eller modifisere menneskelig adferd. "   Kilde:  Defining Design,…

0 Kommentarer

Seig og utholdende

Team Drake Blog: Seig og utholdende En Gründer forteller By Siren Drake "Seig og utholdendeNye bedrifter oppstår som en følge av mye og hardt arbeid, sterk vilje og en utholdenhet som ikke alle har. " SeigSkal du få til noe må du ville. Du må ville så inni hampen sterkt at du henger…

0 Kommentarer

Lærlinger i Bedriften

Team Drake Blog: Lærlinger i bedriften By Siren Drake Ta ansvar for fremtidenFagbrev markerer avslutning på en praktisk utdannelse. Her til lands må en faglært kombinere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring fra arbeidslivet før man til sist kan gå opp til fagprøven og få sitt fagbrev som et bevis på at man behersker…

0 Kommentarer