Villa LØKKA -Blogg

Huset har fått sin endelige utforming

Formgiving og plassering på tomten

Av: Siren Drake

 «Alle våre ønsker og drømmer om Huset skulle komme sammen til et konkret forslag – vi ville ha en utforming som var moderne, nyskapende, funksjonelt og samtidig måtte det gli inn i den eksisterende bygningsmassen… «

Utforming av huset

Arkitekt Moritz hos Oslotre har latt seg inspirere av de gamle murbygningene i området. De har en utforming som gir lange bygningskropper med tak som skrår ned over den ene siden. Som regel er det en overetasje og uterom på begge sider av huset. Tradisjonelt kan solen stenges ute med skodder foran vinduene. Skoddene er ofte malt i en blek, pastellblå farge.

Utforming av huset

Etter flere forslag og litt diskusjon frem og tilbake, kom vi frem til en utforming og løsning som du kan se under. Tomten vises på reguleringsplanen i øverste hjørne.

Utforming av huset

Innkjørselen leder rett inn til et gatetun og inngang til garasjen. Garasjen plasseres helt på eiendomsgrensen, og vil dermed også fungere som avgrensning og skjerme for innsyn.

Utforming av huset

Mellom garasjen og huset blir det en patio, som også vil fungere som en vinterhage. Vi tenker oss en foldedør av glass som kan fjernes helt om sommeren.

Utforming og planlegging av huset

Huset får en tilnærmet rektangulær flate med 125 m2 og over-etasjen blir liggende helt mot øst med en flate på 80 m2. En stram og moderne utforming med en diskret beliggenhet i landskapet

utforming av huset

Taket på garasjen blir flatt og vegetalisert. Taket på huset får en skrå vinkel mot nord med en veldig slak helling mot syd. Det blir vegetasjon rundt solcellepanelene.
NB! Bjelkene over pergolaen vil gå på langs
(og ikke på tvers, som på bildet)

Utforming av huset

Svømmebassenget plasseres parallelt med huset og får en bevegelig terrasse, som også vil fungere som dekke over bassenget.

Fasaden vil bestå av mye glass, resten får en tre-kledning, eller murpuss. Isolasjonen blir trefiber. Alle materialer skal puste.

Linjene er viktige for arkitekturens kvalitet. Utforming av hjørner, vinkler, åpninger, terrasser etc tar hensyn til at det skal være siktlinjer gjennom hele huset.

Vi ønsket oss en bue et eller annet sted. Litt fordi vi liker funkis-stilen, litt som et lite nikk til det runde vanntårnet vi kan se fra tomten. Buen er ivaretatt i forlengelsen av garasjen, langs de tekniske rommene og utedusjen.

Skodder er helt nødvendig i dette klimaet, og vi løser det ved å lage skyve-elementer i tre langs de fleste fasadene.

Langs syd-fasaden får vi en balkong, som samtidig tjener som takutstikk for første etasje. Helt på toppen kommer en tak-terrasse, der vi kan titte på stjernene. Arkitekten har tegnet en fin, buet trapp opp til takterrassen – en spennende utforming som vi liker godt.

Takhøyden blir god, vi får ca 3meter i underetasjen og ca 2,80 i overetasjen, pluss ekstra takhøyde der mønet skrår mest.

Hele huset skal bygges i massivtre og vi vil eksponere treverket så mye som mulig.

I neste kapittel presenteres planløsningen.

Legg igjen en kommentar