Villa LØKKA -Blogg

Vi ønsker et huset som puster

Konstruksjonen skal gi oss et positivt klimaregnskap

Av: Siren Drake

 «I framtidsrettet og bærekraftig arkitektur er bruk av trematerialer det naturlige valget når vi ønsker et hus som puster… «

Hva betyr det at vi ønsker et hus som puster ?

Konvensjonelle konstruksjoner er «tette», ved at det monteres en dampsperre i plast på innsiden av isolasjonen.  Det betyr at luft og fukt ikke kan trenge inn, og heller ikke slippe ut.  Du kan merke et slags vakuum når du lukker deg inn i et hus som ikke puster.
Vi er helt bestemte på at vi ønsker et hus som puster!

Du kan lese mer om konseptet vårt og hvordan vi tenker oss huset her: » Tomten ligger på Løkka»  og «Vi vurderer å bygge selv»

ønsker et hus som puster
Som isolasjon vil vi bruke trefiber - et naturlig materialvalg i et trehus som skal puste

Konstruksjon som puster

Med bruk av naturlige, sunne materialer og “pustende” veggkonstruksjon oppnås både godt inneklima og en robust, varig konstruksjon.

Treverk er naturlig fuktregulerende. Fuktighet avgis når rommet er for tørt, og tas opp når luftfuktigheten er høy. Dette sørger for at luftfuktighet holdes på et optimalt nivå (40-60%). Slik reduseres problematikk knyttet til sopp, midd, tørre slimhinner og støvdannelse. 

Naturlig ventilasjon ved bruk av utlufting gjennom vinduer og ventiler som åpnes manuelt gir støy-og trekkfri ventilasjon og huset puster naturlig.

Les mer om huset:» Huset har fått sin endelige utforming »  og  «Husets Planløsning»

ønsker et hus som puster

Naturlige, sunne og miljøvennlige produkter brukes til overflatebehandling.

Ytterkledning er enten behandlet med en miljøvennlig maling, eller står ubehandlet og får en naturlig grånende farge. Kledningen er så og si vedlikeholdsfri.

Målet er at husets beboere skal ha minst mulig vedlikehold, samt at det ikke skal finnes potensielt helsefarlige avgasser i husets innemiljø.

Innvendig benyttes produkter som er sunne og pustende, og som ikke avgir slike avgasser. Målet er et best mulig inneklima.

Planløsning og utforming av Villa Løkka
Vi ønsker et hus som puster og vil bruke naturlige materialer både innvendig og utvendig

Trær som vokser binder CO2. Hus bygget av tre vil lagre CO2, mens hus bygget av betong, plast, aluminium osv vil forårsake store utslipp av CO2 i produksjonen.

Trefiberisolasjon er et miljøvennlig alternativ til kunstfiber.  Ytter og innerkledning lages av heltre i stedet for gipsplater, stål og aluminium.

Bruken av treverk gjør en dramatisk forskjell for husets klimaregnskap, målt opp mot hus bygget av industriprodukter.  I dagens energieffektive bygninger utgjør klimagassutslippene knyttet til produksjonen omlag 50% av bygningens totale utslipp i et livsløpsperspektiv.

Tre er et tradisjonsrikt materiale, som ved siden av sine miljømessige fordeler har viktige estetiske kvaliteter. I framtidsrettet og bærekraftig arkitektur er bruk av trematerialer det naturlige valget.

Siden vi ønsker et hus som puster, vil vi bruke mest mulig naturlige materialer.

Kilde: Aktivhus, https://www.aktiv-hus.no/konstruksjon-og-materialer

ønsker et hus som puster

Legg igjen en kommentar