Team Drake Blog:

satse i Frankrike ?

Av Siren Drake

VI oppfordrer deg til å satse i Frankrike - her ser du hvorfor

Kapittel 6:      Investere i Frankrike

6.1 Innledning

Frankrike er den sjette største økonomien i verden og den tredje største økonomien i Europa, noe som gjør det til et relativt trygt sted å investere. Men som EUs statsgjeldskriser har vist, landets monetære bånd til andre i EU har skapt noen viktige risiki som investorer bør ta hensyn til før de forplikter seg til kapitalplassering. Se våre tips i neste kapittel.

6.2      Fordeler med å investere i Frankrike:

 • Godt utviklede markeder :
  en av de største økonomiene i verden med et svært utviklet verdipapirmarked. Dette betyr vanligvis mindre geopolitisk risiko og svingninger.

 • Store selskaper:
  Frankrike er hjem for mange av verdens største selskaper, nesten 40 av verdens 500 største bedrifter er på plass. Dette betyr lavere volatilitet på ratingene, det vurderes som et trygd sted å investere for utlendinger. Større selskaper er mer stabile, har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og en forutsigbar, langsiktig inntjeningsevne.

6.3. Risiko ved å investere i Frankrike :

 • EU-strukturen :
  Frankrike er det tredje største medlemmet i EU, noe som betyr at det kan bli ansvarlig for å bære en relativt stor del av finansiering av andre lands problemer. Under den europeiske statsgjeldskrisen ble dette ansvaret meget tydelig.

 • Sosialistiske tendenser :
  Fagforeningene har alltid stått sterkt i Frankrike og systemet beskytter arbeidstakerne og gir dem mange sosiale fordeler. Det er dyrt å være arbeidsgiver, bla fordi mange av byrdene er veltet over på bedriftene. For eksempel har landet en 35-timers arbeidsuke og pensjonsalderen er 62 år, noe som er lavere enn mange andre utviklede land. Disse bestemmelsene kan hemme noen bedrifter fra å bli konkurransedyktige.

6.4      Gode grunner for å investere i Frankrike

 • Velfungerende finansmarked:
  Man kan enkelt investering i Frankrike ved hjelp av fonds, obligasjoner, eller direkte investeringer på Frankrikes børser.
 • Etablere firma:
  Frankrike har flere former for bedriftsetableringer, alt fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Et utenlands selskap kan etablere en filial i Frankrike, eller registrere et nytt selskap . For å registrere seg må man ha en adresse i landet, dette kan evt Handelskammerne eller en annen lokal rådgiver hjelpe til med.
 • Norge har egen, velfungerende handelsavtale og skatteavtale med Frankrike og gjennom EØS/EU avtalen er det også fri flyt av arbeidskraft mellom landene.

Les mer hva andre sier om å investere i Frankrike:
klikk her 

7.1 1-2-3 Let's go!

Sett i gang arbeidet:

– med å finne direktekunder,

– med a finne samarbeidspartnere eller

– med å finne klynger og andre fagmiljøer, eksempelvis innen forskning og utvikling

 

7.2 Gründerbedrifter - tips

Hvordan kan du komme igang som gründer med virksomhet i Frankrike?

1) Start med produkter/tjenester de ser kan ha et potensial.

2) Franske myndigheter legger stor vekt på å forenkle og forbedre miljøet for oppstarts bedrifter i landet, undersøk mulighetene!

3) For norske gründere er det verdt å merke seg at franske myndigheter satser sterkt på inkubatormiljøer og at disse også skal tiltrekke seg, og huse, utenlandske startups.

4) I tillegg har byen Paris vedtatt å bli verdensledende på startups og inkubatorer. I 2016 åpnet Station F med en kapasitet for å kunne imøtekomme nærmere tusen oppstartsbedrifter.

Eksterne Kilder:  Innovasjon Norge,  UiO, SSB, CCFN, FN

Legg igjen en kommentar