Team Drake Blog:

satse i Frankrike ?

Av Siren Drake

VI oppfordrer deg til å satse i Frankrike - her ser du hvorfor

Kapittel 4: Muligheter og fallgruver

Reiseliv, IKT og fornybar energi er Frankrikes mest attraktive bransjer for nordmenn.Disse bransjene representerer gode muligheter for den som vil satse.

Har du har produkter eller løsninger som bidrar til å øke effektiviteten og produktiviteten, aller helst på en bærekraftig måte, så vil du kunne finne kunder i Frankrike.

Frankrike har i det siste vist seg å ha høy gründeraktivitet innenfor IKT. I tillegg står de nå overfor et betydelig skifte i egen energipolitikk, som resulterer i at de må øke bruken av fornybar energi.

Vi opplever derfor at det i dag er store muligheter innen disse bransjene. Det er vedtatt utbygging av store felt innen offshore-vind og fokuset på «smart cities» økes.

Reiseliv er også en attraktiv bransje. Dette basert på vurderingen av markedspotensialet, samt adferden den franske Norgesreisende har, som er høyt forbruk og relativt langt opphold. Det betyr eksportmuligheter for reise- og turist-baserte opplevelser for franskmenn som vil utforske Norge og norske spesialiteter. 

Andre bransjer hvor det er relevant å se på i Frankrike, er industri, transport og infrastruktur, jordbruk, design og kreative næringer, samt marin og maritim næring.

Særlig for etablerte selskaper er det verdt å merke seg at mange bedrifter styrer sine aktiviteter i Afrika ut fra Paris.
Frankrike kan således være en hub for en Afrikasatsning

Kapittel 5: Fallgruver

Selv om mulighetene er mange og fristende, finnes det også noen fallgruver som er verd å ta med i planleggingen:

– For å lykkes, må man sørge for å ha nødvendige ressurser, både menneskelige og økonomiske.

– Det er viktig å være klar over at det å gå internasjonalt koster en del penger.

– Frankrike er formelt og prosesser tar ofte litt lenger tid enn det man er vant til fra Norge.  
Særlig gjelder dette om man har store selskaper, eller det offentlige som kunder.

– Pass på at man ikke mangler nettverk i, og kjennskap til, fransk næringsliv.

– Bruk erfarne folk med eksisterende nettverk og tilstedeværelse i landet.

Les de andre kapitlene også:

Legg igjen en kommentar