Hva tror vi på:

Frankrike og Skandinavia har mye å tilføre hverandre

Potensiale

Frankrike har 66 mill innbyggere og en av verdens størst økonomier. Det gjelder å se muligheter og åpne dører

Kunnskaper

Kulturforståelse, språkkunnskaper, samspill og godt nettverk. Elementer som er med å legge grunnlag for å lykkes på nye markeder.

Teambuilding

med Mat og Drikke er en perfekt sosial setting for mennesker som skal bli bedre kjent og samarbeide som et team.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Peke på markedsmuligheter, vi kjenner kulturen og kan forstå hvordan et teknisk produkt kan nå ut til markedene.
 • Bidra til at forretningsidéene bruker kortere tid fra planleggings-stadiet  til gjennomføring.
 • Vi kan være din partner underveis, vi kan investere i ditt prosjekt hvis du ønsker det.

Hva kan vi tilby deg og ditt firma?

Prosjektledelse

• • • • Beskrivelse av prosjektet • • • • • • • • • Markedsanalyse og strategi • • • • • • • • Inspirator og Motivasjon • • • • • Døråpner og guide gjennom kulturene

Ulike former for Teambuilding

• • • • Foredrag om aktuelle tema rundt Innovasjon, multikulturelle prosjekter og teamledelse, og Kommunikasjon på tvers av kulturer. • • • • Sosiale happenings – Teambuilding med aktiviteter

Hvem tror vi har bruk for oss?

 • Din bedrift ser potensialet på det franske markedet. Du ønsker bistand for å lykkes.

 • Frankrike etterspør produktet som du har.  Dere trenger å knytte kontakter.

 • Du ønsker en samarbeidspartner innenfor et felt der Frankrike har utviklet spisskompetanse.

Bransjekunnskap

Mulighetene er mange,  og TeamDrake har ekstra gode kontakter innenfor disse bransjene:

 • HORECA og
 • Mat og Drikke segmentet

Vi kan også mye om:

 • Kjemisk virksomhet i multinasjonale bedrifter
 • Energi ; Offshore og landbasert kraftkrevende industri
 • Generell industrivirksomhet
 • Eksport og Import av varer og tjenester

Hva kan du forvente av resulteter?

Spar tid, kom raskere til målet

• Få en LEAN og smidig utvikling av prosjektet • Etablerer suksessfull virksomhet med flerkulturelle team som samarbeider godt om et felles mål.

Spar tid og kom raskere til målet

• Få et mye større marked enn det som er idag. • Få nye samarbeidspartnere i Frankrike og EU, • og etabler en smidig måte å drive prosjektet fremover mot suksess.

Les mer om dette: