Vår

filosofi

Litt om hvordan vi tenker oss Det Gode Liv :

Hvorfor skriver vi blogg:

 • Vi ønsker å formidle vår reise på vei mot å installere oss i Frankrike.
 • Hva vi gjorde, hvordan vi tenkte, hva som skjedde og hvor vi er nå.
 • Formidle gleden, nytten og hensikten med å bygge og bo i trehus.
 • Spre kunnskap og bidra til å alminneliggjøre bygging med tre i områder der det ikke tradisjonelt sett er vanlig.
 • Vi ønsker å fortelle om egne erfaringer og ”hjelpe” leverandørene til å øke sitt marked ved å være gode ambassadører og et referanseprosjekt.
 • Noen må gå foran, vi vil gjerne være blant pionerene i tre-hus-bygge-folket.

Hva er målet for vår reise:

 • Finne et sted der vi kan trives, være, bo og bli gamle .
 • Bygge og bo i et hus som puster.
 • Oppleve lukter, atmosfære, luften som strømmer gjennom huset, at veggene er varme om vinteren og kalde om sommeren.
 • Vi ønsker en felles sone og et mer privat sone.
  Uteområder – vi vil leve et inne/ute-liv – være ute og i kontakt med naturen. Ha noen planter, kunne dyrke krydder og egne grønnsaker.
  Bruke gode materialer. Bygge for lang tid, lite vedlikehold, heller velge dyrere løsninger som på sikt kan være økonomisk lønnsom.
 • Altså; ha et langsiktig perspektiv.

Hva håper vi å oppnå:

 • Funksjon er viktigst, deretter utformingen og så materialvalg.
 • Vedlikeholdsfritt – både hus og hage – så lenge det er mulig
 • Økonomiske løsninger, på kort og lang sikt
 • Velge kortreiste materialer og tjenester hvis mulig.
 • Rydde opp i begrepene; introdusere presise definisjoner og etablere forståelse for korrekte betegnelse.
INSTAGRAM :
 • Looks like the grass is still green, even after a very dry Summer. We are happy to be back on the plot. The sun is out after several days of rain. Windy, but a good 14 C. #villaløkka #laguinguette #carbonne
 • Salle des Illustres whose paintings retrace the history of Toulouse and whose busts bring back to life the personalities that have defined the city. Magnificent venue for a well organized conference #capitoletoulouse #salledesillustrestoulouse #smartcity2019
 • More visits to an ongoing office building in Toulouse. This time with CLT from #piveteaubois a French producer. Visible spruce / gran / epicea #clt #massivtre
 • Informative visit to a new house in the area built Width CLT. They have kept most of the wooden walls visible and without any treatment. #clt #massivtre #inspiration
 • Adresse:" La Guinguette" , 58 av de Toulouse, 31390 Carbonne, Frankrike