Vår

filosofi

Litt om hvordan vi tenker oss Det Gode Liv :

Hvorfor skriver vi blogg:

 • Vi ønsker å formidle vår reise på vei mot å installere oss i Frankrike.
 • Hva vi gjorde, hvordan vi tenkte, hva som skjedde og hvor vi er nå.
 • Formidle gleden, nytten og hensikten med å bygge og bo i trehus.
 • Spre kunnskap og bidra til å alminneliggjøre bygging med tre i områder der det ikke tradisjonelt sett er vanlig.
 • Vi ønsker å fortelle om egne erfaringer og ”hjelpe” leverandørene til å øke sitt marked ved å være gode ambassadører og et referanseprosjekt.
 • Noen må gå foran, vi vil gjerne være blant pionerene i tre-hus-bygge-folket.

Hva er målet for vår reise:

 • Finne et sted der vi kan trives, være, bo og bli gamle .
 • Bygge og bo i et hus som puster.
 • Oppleve lukter, atmosfære, luften som strømmer gjennom huset, at veggene er varme om vinteren og kalde om sommeren.
 • Vi ønsker en felles sone og et mer privat sone.
  Uteområder – vi vil leve et inne/ute-liv – være ute og i kontakt med naturen. Ha noen planter, kunne dyrke krydder og egne grønnsaker.
  Bruke gode materialer. Bygge for lang tid, lite vedlikehold, heller velge dyrere løsninger som på sikt kan være økonomisk lønnsom.
 • Altså; ha et langsiktig perspektiv.

Hva håper vi å oppnå:

 • Funksjon er viktigst, deretter utformingen og så materialvalg.
 • Vedlikeholdsfritt – både hus og hage – så lenge det er mulig
 • Økonomiske løsninger, på kort og lang sikt
 • Velge kortreiste materialer og tjenester hvis mulig.
 • Rydde opp i begrepene; introdusere presise definisjoner og etablere forståelse for korrekte betegnelse.
INSTAGRAM :
 • The wheel is turning... neste kapittel handler om planløsningen. Se selv hvordan det blir med oppholdsrom og plass til gjester 😊 Velkommen! https://www.teamdrake.no/endelig-planlosning/ #villaløkka #planløsning #hussompuster #byggehus
 • Inspirasjon til fine møbler av tre! Her er en kommode laget i tre med knotter laget av porselen. #nordicstyle #woodenfurniture #treersimpelthenfantastisk #unsplashphoto
 • Vi har ikke Monsun-vind i Carbonne, men det kan komme skikkelig friske vind-drag fra nord og vest. I tradisjonelle hus kan man se at bygningene er plassert rundt et gårdsrom. Det former et slags atrium , og skjermer for vinden.
I fjor kom det noen tornado-lignende vinder som tok med seg løsøre og plantekrukker og kastet parasollene i bassenget. Les om tomten på Bloggen Villa Løkka- #villaløkka #sologvind
 • Solen er en viktig faktor når vi skal plassere Villa Løkka på tomten 😎 Med ca 300 soldager i året, er det deilig med litt skygge også. #solsikker🌻 elsker solen og snur seg med den- det gjør vi også #villaløkka
 • Adresse:" La Guinguette" , 58 av de Toulouse, 31390 Carbonne, Frankrike