Villa LØKKA -Blogg

Positive erfaringer med å bo i trehus

Hvordan påvirkes mennesker av tre som byggemateriale

Av: Siren Drake

 «Forskning viser til mange positive erfaringer med å bruke tre i bygging og innredning …  Tre virker også bakteriehemmende på omgivelsene, gir økt velvære og en bedre psykisk helse. Man føler seg bedre i et trehus, helt enkelt !…»

Ulsmåg Skole er bygget i tre og både elever og ansatte merker at de har fått et bedre inneklima som gir dem bedre muligheter til å prestere og trives. De rapporterer om mange positive erfaringer med trehus !

Videoen er en del av et større innlegg av Jørgen Tycho, Oslotre AS:

BRUK AV TRE KAN SKAPE BEDRE PSYKISK HELSE

Noe å tenke på for den som
vurderer å bygge med tre: 

Wood2New er et nylig avsluttet forskningsprosjekt som har tatt for seg trebruk i interiør. Det europeiske forskningssamarbeidet varte i tre år, og sluttrapporten ble lagt fram i vår. Tomas Nord, som deltok i forskningen, sier at resultatene er interessante, og trekker fram flere positive erfaringer:

– Resultatene tyder på at vi påvirkes positivt av å oppholde oss i miljøer med synlige treoverflater. Blant annet har flere studier vist at vi opplever mindre stress; noe som kan få konsekvenser for hvordan vi bygger og innreder for eksempel skoler og arbeidsplasser, sier Tomas Nord.

 • Årsaken til den positive effekten antas å være at materialet oppfattes som naturlig, og at det påvirker kvaliteten på inneluft, fuktbalanse, komfort og akustikk.
 • Johan Fröbel, som er leder for teknologi og distribusjon i Svänskt Trä, er ikke så overrasket over funnene:  
  – Det fleste kan nok skrive under på at limtre skaper en atmosfæren får oss til å føle velvære, og det bekreftes nå av denne forskningen, sier han.

Kilde: http://trenytt.no/tre-er-bra-helsa

 • Studier viser at rom med utsikt til natur og trær
  gir raskere utskriving fra sykehus.  
  Bruk av tremateriale i klasserom gir elever roligere puls
 • Det er fortsatt lite forskning på sammenhengen mellom bruk av tre og helseeffekt
 • Norge har store ressurser av tre og vi vet at det er uutnyttet potensiale i ny bruk av dette tradisjonsrike materialet
 • Økt ressursutnyttelse av treet som del av en fornybar og sirkulær økonomi er et internasjonalt satsingsområde
 • Massivtre, eller krysslimtre, har revitalisert tre som byggemateriale, og vi kan bygge ting vi trodde var helt utenkelig for få år siden.
  – Treet gir ikke ut helseskadelige avgasser eller irriterer øyne og pust
  slik mange andre byggematerialer gjør,
  og gir et mye bedre inneklima,-  sier førsteamanuensis i folkehelse Knut Skulberg fra Høgskolen i Innlandet.

ønsker et hus som puster

 • Tre påvirker innemiljøet men påvirker oss også kroppslig og psykologisk. I psykologien har man utviklet begrep som forklarer hvorfor vi responderer slik på naturmaterialer og tre, og ett begrep er Biofili; kjærlighet til livet og levende ting.
  For tre har en psykologisk virkning på oss mennesker:

– Trestruktur er tilfeldig men også såpass repetitiv at den beroliger oss, det er behagelig å se på og ikke krevende,
–  sier treteknolog og professor Anders Qvale Nyrud fra NMBU,
 – Derfor føles det godt og avslappende å se på –  

positive erafringer i hus av tre der Eik er byggemateriale
Photo: Sigdal Kjøkken; Amfi Eik

Sunnhet og helse i Danmark har mange interessante artikler om tre og dets innvirkning på vår helse.

I denne artikkelen kan man bl.a lese om Treets bakteriehemmende egenskaper.  Massivt tre som anvendes i kjøkkenet er medvirkende til å redusere bakterieveksten på disse emner.  

De hevder at utfra et sunnhetsperspektiv er det en fordel å bruke massivtre i bygging og innredning av kjøkkenet ditt.
Flere treslag anbefales, men aller best er massivtre av eik.

Du kan lese om vår filosofi her: Filosofi og hvordan vi tenker rundt det å bygge et hus av tre i Frankrike: Prosessen   
Les også om » Huset har fått sin endelige planløsning «   hvorfor  «Vi ønsker oss et hus som puster».

Legg igjen en kommentar