Team Drake Blog:

satse i Frankrike ?

Av Siren Drake

VI oppfordrer deg til å satse i Frankrike - her ser du hvorfor

Kapittel 1: Størrelse og kvalitet teller

Frankrike er en republikk med drøyt 66 millioner innbyggere.

Landet er stort, ca 550.000 km2 og landet er rangert som verdens femte største og Europas tredje største økonomi.

Med 39 av de 500 største selskapene i verden i 2010 rangeres Frankrike som verdens 4. og Europas 1. i Fortune Global 500, foran Tyskland og Storbritannia.

Frankrike, sammen med 11 andre medlemsland i EU, lanserte euro den 1. januar 1999, med euromynter og -sedler som helt erstattet fransk franc, tidlig i 2002.

De fleste innbyggerne er katolikker, hovedstaden er Paris

» Hvis størrelse og kvalitet teller, er Frankrike det rette stedet å satse «

Kapittel 2: Kvalitet

2.1 Politisk stabilitet

Frankrike var en av grunnleggerne av EU, og er blant annet fast medlem av FN, en rekke av FNs særorganisasjoner og NATO, og er medlem av G8. Landet er knyttet til sine tidligere kolonier og andre fransktalende land gjennom en rekke avtaler.

Frankrike opphevet verneplikten i 2001 og har siden det et verveforsvar. Landet har kjernefysiske våpen .

Frankrike styres av presidenten, som er statens formelle overhode, og statsministeren, som leder regjeringen

Fransk politikk preges av moderate høyre- og venstrekrefter som bytter på å få flertall til å danne regjering – vanligvis uten at dette fører til store endringer i den politiske kursen. . 7. mai 2017 ble Emmanuel Macron valgt til ny president og det knyttes stor spenning til hvilke endringer det nye regime kan innføre mht arbeidsliv og næringslivet generelt I Frankrike. Statsminister er Édouard Philippe fra sentrum-høyre-partiet Republikanerne.

Statsapparatet har tradisjonelt hatt en sterk rolle, og offentlig sektor er svært stor. Dette tynger statsfinansene, men fører også til at Frankrike har et av verdens beste helsevesen, og generelt scorer høyt på velferdstjenester til befolkningen.

Landet har en av Europas største innvandrerbefolkninger, og i flere av de større byene sliter myndighetene med å integrere disse. Internasjonalt har Frankrike vært et av de viktigste i utviklingen av Den europeiske union, og Frankrike nyter også stor makt gjennom sin faste plass i FNs sikkerhetsråd.

2.2 Økonomiskefaktorer

Frankrike er en av verdens største økonomier, og har et effektivt og moderne økonomisk system. Landet er nr tre i EU (etter Tyskland og GB ). Tradisjonelle industrier som tekstilproduksjon og stålutvinning har de siste årene veket plassen for høyteknologi, dataindustri og romteknologi. Landet har etter hvert også blitt en stor leverandør innenfor tjenestesektoren. Et variert jordbruk gjør Frankrike til en av verdens største eksportører av landbruksvarer. Frankrike er et av verdens mest besøkte turistland.

Staten har tradisjonelt hatt en stor eierandel i de viktigste industriene. De siste årene har imidlertid stadig flere sektorer blitt privatisert – ofte til høylytte protester fra fagforeningene. Et kostbart og tungrodd velferdssystem tynger statsfinansene enormt, og Frankrike har de siste årene slitt med å holde seg innenfor budsjettgrensene for Den europeiske pengeunionen (EMU). Staten har blitt tvunget til å ta opp store lån for å dekke inn budsjettunderskuddene, og utenlandsgjelden har til tider kommet opp i to tredjedeler av landets totale brutto nasjonalprodukt. Dette bremser veksten i økonomien og minsker myndighetenes handlingsrom.

Den økonomiske krisen i eurosonen har rammet Frankrike hardt – særlig fordi franske banker har investert mye i Hellas. I 2012 ble kredittverdigheten til den franske staten nedjustert.

Arbeidsledigheten er relativt stabil, men høy, underkant av 10% .

2.2.1 Økonomiske nøkkeltall:

Økonomiske nøkkeltall

2006

 % av BNP

2009

 % av BNP

2012

 % av BNP

2015

 % av BNP

Kilder

BNP mrd EUR

    

2.086,4

 

2.174,0

 

IMF

BNP mrd US$

2.325,0

 

2.693,8

 

2.681,4

   

IMF, Verdensbanken

BNP/innb US$

36.544,5

 

41.631,1

 

40.850,4

   

IMF, Verdensbanken

BNP realvekst

 

2,4

 

-2,9

 

0,2

 

1,2

IMF, Verdensbanken

Konsumpriser, endring

1,9

 

0,1

 

2,2

 

0,1

 

IMF

Renter, pengemarked EUR

3,1

 

1,0

 

0,1

 

0,1

 

IMF

Renter, 3 mnd obligasjon

3,5

 

0,4

 

0,1

 

0,0

 

IMF

Investering

538,8

23,2

573,9

21,3

607,3

22,6

 

21,7

IMF, Verdensbanken

Arbeidsløshet, % (ILO)

8,8

 

9,1

 

9,9

 

10,2

 

IMF, Verdensbanken

Eksport mrd US$

650,3

27,2

664,6

24,1

796,6

28,5

  

IMF, Verdensbanken

Import mrd US$

830,3

28,0

848,6

25,5

994,5

30,7

  

IMF, Verdensbanken

Handelsbalanse mrd US$

-19,4

-0,8

-38,4

-1,4

-57,8

-2,2

  

IMF, Verdensbanken

Betalingsbalanse mrd US$

0,5

0,0

-22,1

-0,8

-29,5

-1,6

 

-0,4

IMF, Verdensbanken

Budsjettbalanse, primær

 

0,0

 

-5,3

 

-2,4

 

-1,9

IMF

2.3 Intellektuell kapital:

Fra 2016 må alle franske barn lære minst ett fremmedspråk fra de begynner på barneskolen. 90% velger engelsk.

Det finnes rundt 70 universiteter i Frankrike, i tillegg til flere høyskoler, blant dem de såkalte grandes écoles, som primært er ingeniørskoler eller skoler for handel og administrasjon, og som har svært strenge opptakskrav. Det satses hardt på forskning og utvikling, særlig innenfor romfart, atom-energi og medisin, men også mer og mer mot automatisering og avansert IT rettet mot generell industri

Frankrike er også blant landene i verden med flest vitenskapelige publikasjoner. Forskningsutgiftene i landet utgjorde i 2011 2,23 % av bruttonasjonalproduktet, noe som tilsvarte omtrent 45 milliarder euro. Omtrent 60 % av forsknings- og utviklingsvirksomheten (FoU) skjer i det private næringslivet, mens rundt 40 % finansieres av det offentlige.

Les de andre kapitlene også:

Legg igjen en kommentar