Business med

Team Drake

Frankrike & Scandinavia

Vår visjon :

Vi tror på samarbeide på tvers av den franske og skandinaviske kulturen.

Vi ønsker å  satse på virksomheter som har et nyskapingspotensiale.

Vi tenker langsiktig og er fleksible.

Stort potensiale

Frankrike har en av verdens største økonomier

-med  66 millioner innbyggere og  en variert industriproduksjon,
– viktigst er nærings- og nytelsesmiddelindustrien, produksjon av transportutstyr, ikke-elektriske og elektriske maskiner, metaller og metallvarer.
– Frankrike et av verdens mest besøkte turistland, og
– landbruket er fortsatt viktig og variert, med stor eksportverdi.

Forskning og utvikling,

Det satses hardt,  særlig innenfor romfart, atom-energi og medisin, men også mer og mer mot automatisering og avansert IT rettet mot generell industri.

Frankrike og Norge

Frankrike var i 2015 Norges syvende største handelspartner. Olje, gass og fisk er våre viktigste handelsprodukter.

Norsk laks er et vktig eksportprodukt

- Vi peker på markedsmuligheter, vi kjenner kulturen forstår hvordan et teknisk produkt kan nå ut i markedet

- Vi bidrar til kort vei fra plan til gjennomføring

- Vi vil gjerne være din partner underveis

- Vi kan investere i ditt prosjekt

Vi kan gjøre for deg :

- Prosjektledelse:

- Døråpner, inspirator og motivator

- Vi kjenner begge kulturene og snakker språket.

- Ulike former for teambuilding, på tvers av kulturene. Sosiale happenings med fokus på Mat & Vin.

Fun facts om oss

185

fornøyde kunder som stadig kommer tilbake

3

språk flytende, tale & Skrift

35

år samarbeid med Frankrike

4

Selskaper gründet og ledet

Inspirasjonsbilder

Les mer om dette:

Du vil finne at vi mikser norsk, engelsk og fransk, et godt eksempel på hverdagen vår...